Kan inte måla

Jag har kört fast med tecknandet. Därför prövade jag att måla. Men det gick åt fanders. Jag kan inte måla. Känner mig väldigt misslyckad.