Arne Jones

Arne Jones, 1914-76, var en känd svensk skulptör. Han föddes i i Borgsjö, Medelpad och dog i Sollentuna. Han ligger begravd på Stockholms norra begravningsplats.

Arne Jones studerade vid Kungliga konsthögskolan där han sedermera blev professor. Som kuriosa kan nämnas att han ska ha druckit fyra liter vin per dag. Det kanske var av den anledningen han inte blev så gammal. Trots detta var han en mycket produktiv konstnär.

Nästa år kommer Länsmuseet i Härnösand anordna en stor utställning med Arne Jones verk.

Kommentera