Tjugo år med psykofarmaka

Jag började medicinera med SSRI-medicin för tjugo år sedan och har fortsatt med det sedan dess. Jag har gjort några försök att sluta men misslyckats. 

Första försöket att sluta ledde till att jag genomgick en stor livskris. Det andra försöket ledde till att jag inte kunde sova.

Jag tror jag kommer att fortsätta medicineringen livet ut.

Min inställning till medicineringen är ambivalent eftersom jag upplever att medicinen hindrar mig att uppleva den andliga sidan av tillvaron.
Medicinen kapar inte enbart dalarna utan även topparna. Jag känner inte längre livets helighet. Det oerhörda att vara en människa på denna jord är nu enbart ett minne blott, vilket i sig är tragiskt.

Kommentera